Απ. Κατσιφάρας , περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας: Συνεχίζουμε να διεκδικούμε, να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα και να αξιοποιούμε χρηματοδοτήσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας»

 

15 June 2016, PES Group meetingBelgium - Brussels - June 2016© European Union / Wim Daneels