Απ. Κοιμήσης , επικεφαλής αντιπολίτευσης ΔΣ ΚΕΔΕ:Οι δυσχέρειες κατάρτισης του νέου προυπολογισμού κάθε Δήμου είναι ήδη γνωστές . Καλείται στην πράξη να τις υπερβεί (βλ. π.χ. Κόπωση ιδίων πόρων, μείωση ΚΑΠ, ασύλληπτη γραφειοκρατία, απαγόρευση ένταξης πιστώσεων ανά Δημοτική Ενότητα, έλλειψη προσωπικού, προγραφές συνταξιούχων αιρετών κλπ).