Ανδρ. Ευθυμίου , Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου: Αναβαθμίζουμε την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας προς τους πολίτες διατηρώντας ταυτόχρονα τα Δημοτικά Τέλη στα χαμηλότερα επίπεδα ολόκληρης της χώρας, χωρίς καμία αύξηση επί σειρά ετών.