Κ. Κουκάς, Δήμαρχος Μυκόνου : Δημιουργήσαμε μια ισχυρή συμμαχία που κατάφερε πολλά ανακτώντας την φερεγγυότητα, την εξωστρέφεια και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου».