Γ. Καμίνης , δήμαρχος Αθηναίων :Οι χώροι ιατρικώς εποπτευόμενης χρήσης αφορούν ανθρώπους που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρήσης. Δεν απορρίπτουμε τη στεγνή θεραπεία ή τα υποκατάστατα σε προγενέστερα στάδια.