Αγοράζει ακίνητο ο δήμος Ελευσίνας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 16 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας, με τα εξής θέματα :

  1. Εκλογή – Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας με διακριτικό τίτλο: «ELEUSIS 2021».

  2. Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου στο Ο.Τ. 319 του Δήμου Ελευσίνας.

  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.

  4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής του Δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη για τον χειρισμό πέντε (5) εφέσεων, τις οποίες άσκησε η εταιρεία «ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΒΕΕ».

  5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.