Δημοτικό Συμβούλιο στο Αιγάλεω

Με πέντε θέματα συνεδριάζει , την Πέμπτη , 11 Γενάρη , το Δημοτικό Συμβούλιο του Αιγάλεω. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής :

  1. Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις – Επισημάνσεις.

  2. Εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων απορριπτόμενων ελαστικών.
  3. Παραχώρηση ή μη, του πολιτιστικού κέντρου «Ελληνικό Μολύβι – Γ.Βρανάς».

  4. Ανάκληση απόφασης για αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

  5. Βεβαίωση αποδοχής για παροχή κοινωφελούς εργασίας.