Εκτεταμένες συντηρήσεις στα δημοτικά κτίρια της Θεσσαλονίκης

δημοτικηβιβλιοθήκη-άνωπόληθεσσαλονίκης

 

Την εκτέλεση και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων», ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιό του . Η σχετική μελέτη περιλαμβάνει εργασίες περιορισμένης έκτασης και μικρής κλίμακας για επισκευή φθορών και βλαβών σε δημοτικά κτίρια και συγκεκριμένα:

 • αποξήλωση τοπικά των κατεστραμμένων μονώσεων δωμάτων και αποκατάσταση
 • αποκατάσταση σπασμένων κεραμιδιών στεγών και των μονώσεων τους όπου απαιτείται
 • καθαίρεση και αντικατάσταση φθαρμένων υδρορροών
 • αποκατάσταση φθορών σε διαβρωμένους οπλισμούς σκυροδεμάτων
 • αποκατάσταση διαβρωμένων σκυροδεμάτων
 • στεγανοποίηση αρμών διαστολής
 • στεγανοποίηση κενών σε εξωτερικά κουφώματα
 • επισκευή κουφωμάτων εσωτερικών και εξωτερικών
 • αντικατάσταση υαλοπινάκων και πολυκαρβονικών φύλλων
 • έλεγχος επιχρισμάτων και οροφοκονιαμάτων και λοιπών σαθρών επιφανειών και αποκατάσταση
 • αποκατάσταση μαρμάρινων στηθαίων και δαπέδων
 • αποκατάσταση φθαρμένων δαπέδων εξωτερικά και εξωτερικά
 • προσθήκες πλακιδίων σε τουαλέτες
 • αποκατάσταση κιγκλιδωμάτων σε παράθυρα, εξώστες και περιφράξεις
 • χρωματισμό υβριστικών συνθημάτων και graffiti
 • αντικατάσταση ειδών υγιεινής
 • καθαρισμό φρεατίων και καναλιών αποστράγγισης όμβριων υδάτων
 • αποκαταστάσεις διαρροών εσωτερικών-εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Το έργο συμπεριλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, με προϋπολογισμό 60.000€, μέσω ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με εργολαβία κατόπιν συνοπτικού διαγωνισμού με το σύστημα προσφοράς, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.