Ευθύνες « εξ΄απαλών των ονύχων» επιρρίπτει η ΠΕΔΑ  στη Δούρου   

 

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής(ΠΕΔΑ) , με τη συμμετοχή και όλων των εκπροσώπων της , στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή του  Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), που είναι υπεύθυνο για τον ΧΥΤΑ Φυλής .

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΔΑ , «κατά την συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Α. και οι εκπρόσωποι της στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αντάλλαξαν  απόψεις και προβληματισμούς σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής και παράλληλα εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τα προβλήματα  που έχουν προκύψει εξ αιτίας της μη υλοποίησης του σχεδιασμού χωροθέτησης των αναγκαίων χώρων  για την επεξεργασία και ταφή των απορριμμάτων.

Το Δ.Σ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής  μετά από συζήτηση τρίωρης διάρκειας που άρχισε και ολοκληρώθηκε με εποικοδομητικό τρόπο, ομόφωνα, κατέληξε στις ακόλουθες διαπιστώσεις:

  1. Έχει καθυστερήσει πολλά χρόνια τώρα η χωροθέτηση των αναγκαίων χώρων για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής καθώς επίσης και η χρηματοδότηση τους.
  2. Απαιτείται η άμεση υλοποίηση του σχεδιασμού χωροθέτησης ώστε να μην είναι η Φυλή ο μοναδικός χώρος επεξεργασίας και ταφής απορριμμάτων στο λεκανοπέδιο Αττικής. Τα πρόσφατα προβλήματα στον ΧΥΤΑ Φυλής, ανέδειξαν την απουσία των εναλλακτικών λύσεων που ήδη, έπρεπε, να είχαν τεθεί σε διαδικασία υλοποίησης.
  3. Το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. εκφράζει για μια ακόμη φορά την έντονη διαφωνία του για την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α να αυξηθεί η προσωρινή τιμή των απορριμμάτων ανά τόνο με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2018».

 

Επίσης το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. ζήτησε  από τις αυτοδιοικητικές παρατάξεις που συγκροτούν το δυναμικό της, να επανεξετάσουν το ζήτημα της εκπροσώπησης τους στον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) προκειμένου η Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού να συμμετέχει περισσότερο ενεργά και ουσιαστικά στο όργανα διοίκησης του και κατά συνέπεια  στις αποφάσεις που λαμβάνονται.

Τέλος, αποφασίστηκε να θεσμοθετηθεί η ενημέρωση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. από τους εκπροσώπους της στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διασφαλιστεί ένας καλύτερος μεταξύ τους συντονισμός στο ζήτημα των απορριμμάτων.