Και άλλους συμβασιούχους για το καλοκαίρι θα προσλάβει άμεσα ο δήμος Χανίων

Με πλειάδα θεμάτων συνεδριάζει την Τετάρτη , 13 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων . Όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής :

 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2018 {Μαράκης}
 • Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 551/2017 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου Φίλων Ιστορικού Αρχείου Κρήτης {Δήμαρχος}
 • Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 141/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού εκπροσώπων για τη συγκρότηση των Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων Ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της Π.Ε. Χανίων για το έτος 2018 {Δήμαρχος}
 • Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης του Δήμου Χανίων για το έτος 2018 {Δήμαρχος}
 • Πρόσληψη επτά (7) ατόμων κλάδου ΔΕ Διοικητικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών τετράωρης απασχόλησης για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης {Δήμαρχος}
 • Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 237/2016 απόφασης του Δ.Σ. περί καθιέρωσης 12ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Γραφείου Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάμων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων) {Δήμαρχος}
 • Πρόσληψη Προσωπικού Βάσει Προσωρινών πινάκων επιτυχόντων {Δήμαρχος}
 • Έγκριση προϋπολογισμού 2018 για την παιδική εξοχή – κατασκήνωση Καλαθά Χανίων {Αλιφιεράκη}
 • Έγκριση πρακτικού επιτροπής Αγροτικού Αυγούστου για την φετινή διοργάνωση {Κονταξάκης}
 • Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 34/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού μελών για την Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2018 {Μαράκης}
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Μαράκης}
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Μαράκης}
 • Διαγραφή οφειλών από τέλος κοινόχρηστου χώρου (ΚΑΠΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΑΕ) {Μαράκης}
 • Διαγραφή οφειλών από εισφορά (Παπαδάκης) {Μαράκης}
 • Διαγραφή οφειλών από εισφορά (Μαραγκουδάκη) {Μαράκης}
 • Διαγραφή οφειλών από εισφορά (Παπαβασιλείου) {Μαράκης}
 • Διαγραφή οφειλών από εισφορά (Χατζηδάκη) {Μαράκης}
 • Διαγραφή οφειλών από αυθαίρετο (Καλατζάκη) {Μαράκης}
 • Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αναγραφής εσφαλμένων ή ελλιπών στοιχείων {Μαράκης}
 • Επιστροφή χρημάτων (Ματζοράκης) {Μαράκης}
 • Επιστροφή χρημάτων (Αυγουστιανάκη) {Μαράκης}
 • Επιστροφή χρημάτων (Σκαμάγκας) {Μαράκης}
 • Έκφραση γνώμης επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) ξενοδοχείου CAMBOS VILLAGE 2 {Αποστολάκη-Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής & εναπόθεσης απορριμμάτων περιοχής Δ/νσης καυσίμων του Ναυστάθμου Κρήτης έτους 2018 {Αποστολάκη}
 • Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής & εναπόθεσης απορριμμάτων περιοχής Δ/νσης Ναυτικών Όπλων, Ναυστάθμου Κρήτης έτους 2018 {Αποστολάκη}
 • Έγκριση καταγγελίας σύμβασης μίσθωσης 21ου Νηπιαγωγείου, λόγω μεταφοράς του στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 16ου Νηπιαγωγείου Χανίων {Βαρδάκης}
 • Υλοποίηση ολοήμερου αθλητικού σχολείου 2018 {Φιωτάκης}
 • Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Σούδας για διοργάνωση αθλητικού μπασκετικού camp {Φιωτάκης}
 • Εκδήλωση προς τιμήν της Εθνικής του 2004 {Φιωτάκης}
 • Συνδιοργάνωση αγώνων ράλλυ {Φιωτάκης}
 • Συνδιοργάνωση αγώνων χειροσφαίρισης επί άμμου {Φιωτάκης}
 • Συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων και Εθνικού Συμβουλίου κατά των ναρκωτικών (Ε.ΣΥ.Ν) {Φιωτάκης}
 • Επιχορήγηση της Σκακιστικής Ακαδημίας Χανίων {Φιωτάκης}
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής {Τσιτσιρίδη}
 • Καταβολή δικαστικών εξόδων για την αναγνώριση των δικαιούχων αποζημίωσης για τις ιδιοκτησίες του σχεδίου πόλεως «Χαλέπα» (Βουτετάκης Εμμανουήλ, Γούναρη-Βουτετάκη Πελαγία, Βουτετάκης Κων/νος) {Φραγγεδάκης}
 • Έγκριση μελέτης – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη φακέλου σύνθετου Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού» {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση αυλών σχολείων» Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση ανοιχτού αθλητικού κέντρου Αμπεριάς» {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Ακτής Παπανικολή περιοχής Νέας Χώρας» {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικός) του έργου «Διαμορφώσεις κοιμητηρίων Δήμου Χανίων (2017)» {Ξανθουδάκης}