Με … 70 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, με 70 (!) θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, τα οποία είναι εξής:

1ο ΘΕΜΑ

Διαγραφή εγγραφής του κ. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ στον με αριθμό 18/4-4-2016 Βεβαιωτικό κατάλογο (137/3-11-2015 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2013 και χρέωση της κας ΣΟΦΡΑ ΕΛΛΗΣ αντίστοιχα.

2ο ΘΕΜΑ

Διαγραφή εγγραφής του κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ στον με αριθμό 29/06-12-2011 Βεβαιωτικό κατάλογο (33/19-9-2011 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2007.

3ο ΘΕΜΑ

Διαγραφή εγγραφής του κ. ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στον με αριθμό 18/4-4-2016 Βεβαιωτικό κατάλογο (137/03-11-2015 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2013 και χρέωση του κ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΣΗΦ αντίστοιχα.

4ο ΘΕΜΑ

Διαγραφή εγγραφής της εταιρείας ΑΤΕ LEASING Α.Ε. στον με αριθμό 12/04-4-2014 Βεβαιωτικό κατάλογο (25/26-3-2014 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2010 και χρέωση του κ. ΛΙΟΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

5ο ΘΕΜΑ

Διαγραφή εγγραφής της κα. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑΣ στον με αριθμό 15/08-4-2015 Βεβαιωτικό κατάλογο (19/31-3-2015 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2012.

6ο ΘΕΜΑ

Διαγραφή εγγραφής του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ στον με αριθμό 59/10-11-2014 Βεβαιωτικό κατάλογο (29/07-5-2014 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2011.

7ο ΘΕΜΑ

Διαγραφή εγγραφής του κ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ στον με αριθμό 18/4-4-2016 Βεβαιωτικό κατάλογο (137/03-11-2015 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2013.

8ο ΘΕΜΑ

Διαγραφή εγγραφής του κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στον με αριθμό 44/6-9-2013 Βεβαιωτικό κατάλογο (47/15-5-2013 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2009.

9ο ΘΕΜΑ

Διαγραφή εγγραφής του κ. ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ-ΑΝΔΡΕΑ στον με αριθμό 13/4-4-2014 Βεβαιωτικό κατάλογο (26/27-3-2014 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2010 και χρέωση του κ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.

10ο ΘΕΜΑ

Διαγραφή εγγραφής της εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΜΠΕΛΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ Ε.Π.Ε. στον με αριθμό 46/06-9-2013 Βεβαιωτικό κατάλογο (77/19-7-2013 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2009.

11ο ΘΕΜΑ

Διαγραφή εγγραφής του κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στον με αριθμό 40/13-6-2016 Βεβαιωτικό κατάλογο (119/24-8-2015 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2008.

12ο ΘΕΜΑ

Διαγραφή εγγραφής του κ. ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ στον με αριθμό 15/8-4-2015 Βεβαιωτικό κατάλογο (19/31-3-2015 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2012 και χρέωση του κ. SCINTEZE CRISTIAN.

13ο ΘΕΜΑ

Διαγραφή εγγραφής του κ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στον με αριθμό 12/4-4-2014 Βεβαιωτικό κατάλογο (25/26-3-2014 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2010 και χρέωση του κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

14ο ΘΕΜΑ

Αίτημα διαγραφής κλήσης λόγω πληρωμής της σε ΔΟΥ.

15ο ΘΕΜΑ

Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.

16ο ΘΕΜΑ

Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΠΑΧΟΥΜΗ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικού πανό του Ν. 2946/2001.

17ο ΘΕΜΑ

Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤ. ΚΑΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ με Α.Φ.Μ. 021539276 για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικού πανό του Ν. 2946/2001.

18ο ΘΕΜΑ

Επιβολή προστίμου στην εταιρία ΑΦΟΙ ΣΟΥΠΙΑΔΗ Ο.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.

19ο ΘΕΜΑ

Επιβολή προστίμου στην ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων του Ν. 2946/2001.

20ο ΘΕΜΑ

Επιβολή προστίμου στην κα. ΡΗΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.

21ο ΘΕΜΑ

Επιβολή προστίμου στον κ. ΠΙΛΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ με Α.Φ.Μ. 115110840 και διακριτικό τίτλο Pilatis Travel για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.

22ο ΘΕΜΑ

Επιβολή προστίμου στον κ. ΣΚΟΥΡΑ ΑΝΔΡΕΑ με Α.Φ.Μ. 033360894 για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001.

23ο ΘΕΜΑ

Επιβολή προστίμου στον ΜΑΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΛΕΩΝΙΔΑ με Α.Φ.Μ. 052366462 για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.

24ο ΘΕΜΑ

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2018.

25ο ΘΕΜΑ

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή ελέγχου στοιχείων για την απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθάριστων εσόδων Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων κ.λπ. για το έτος 2018.

26ο ΘΕΜΑ

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2018.

27ο ΘΕΜΑ

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων Αιγιαλού και Παραλίας ως πολυσύχναστων και ρύθμισης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2018.

28ο ΘΕΜΑ

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή εκκαθάρισης παλαιών αρχείων του Δήμου για το έτος 2018.

29ο ΘΕΜΑ

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Επιτροπή εκκαθάρισης άχρηστου Μηχανογραφικού υλικού για το έτος 2018.

30ο ΘΕΜΑ

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή αξιολόγησης των ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο για τις ανάγκες των υπηρεσιών του σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2018.

31ο ΘΕΜΑ

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή εκκαθάρισης άχρηστου υλικού έτους 2018.

32ο ΘΕΜΑ

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή εκτίμησης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2018.

33ο ΘΕΜΑ

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους για α) το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων και β) το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων για το έτος 2018.

34ο ΘΕΜΑ

Ορισμός μελών για Επιτροπή Ελέγχου Παιδότοπων για το έτος 2018.

35ο ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και επιτροπής παραλαβής συμβάσεων υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016.

36ο ΘΕΜΑ

Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου» (76/2017 & 175/2017 σχετικές αποφάσεις Δ.Σ.).

37ο ΘΕΜΑ

Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» (75/2017, 169/2017 & 341/2017 σχετικές αποφάσεις Δ.Σ.).

38ο ΘΕΜΑ

Ανανέωση άδειας και χορήγηση νέας αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω αναπηρίας.

39ο ΘΕΜΑ

Κοπή τριών (3) πεύκων επί της οδού Ευρυπίδου 32 και Δημοκρίτου.

40ο ΘΕΜΑ

Kοπή ενός (1) δέντρου πεύκου επί της οδού Πλειάδων 20.

41ο ΘΕΜΑ

Kοπή ενός (1) δέντρου ευκαλύπτου επί της οδού Μαυρομιχάλη 13.

42ο ΘΕΜΑ

Kοπή τριών (3) δέντρων πεύκου επί της οδού Θουκυδίδου 63.

43ο ΘΕΜΑ

Κοπή ενός ευκαλύπτου, ενός πεύκου και μιας ακακίας επί της οδού Μεσολογγίου 75.

44ο ΘΕΜΑ

Κοπή ενός (1) πεύκου στην οδό Μεγίστης 20.

45ο ΘΕΜΑ

Κοπή ενός (1) δένδρου Πεύκου επί της οδού Αγίου Δημητρίου 2 και Ανθηρού.

46ο ΘΕΜΑ

Κοπή ενός (1) δέντρου ευκαλύπτου επί της οδού Αγ. Δημητρίου 3.

47ο ΘΕΜΑ

Κοπή ενός (1) δένδρου Λεύκης Καναδέζικης επί της Πλατείας Καραϊσκάκη.

48ο ΘΕΜΑ

Κοπή ενός (1) πεύκου επί της οδού Τσόχα 10.

49ο ΘΕΜΑ

Κοπή ενός (1) φοίνικα στην οδό Γιάνναρου 14.

50ο ΘΕΜΑ

Κοπή δύο δένδρων Λεύκης επί της οδού Κουμουνδούρου 94.

51ο ΘΕΜΑ

Κοπή ενός δένδρου ελιάς επί της οδού Ανδρέα Κάλβου 9.

52ο ΘΕΜΑ

Ψήφισμα συμπαράστασης στο Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛ.ΚΕ.ΟΑ), για την ανάδειξη της ιστορικότητας του χώρου και της δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, στα πλαίσια του Μητροπολιτικού Πάρκου.

53ο ΘΕΜΑ

90 χρόνια λειτουργίας Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών–Πρόγραμμα ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ.

54ο ΘΕΜΑ

Μνημόνιο συνεργασίας του σωματείου «SAFE WATER SPORTS» και του Δήμου Αλίμου.

55ο ΘΕΜΑ

Δ΄ αναμόρφωση Προϋπολογισμού Θ.Ο.Π.Α.Α. έτους 2017.

56ο ΘΕΜΑ

Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΣΥ.Δ.Ν.Α.

57ο ΘΕΜΑ

Τροποποίηση της σύμβασης για τη «Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου».

58ο ΘΕΜΑ

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2017 απόφασης της ΔΕΠ με τίτλο «Παραχωρήσεις σχολικών χώρων – Απόφαση 26 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Αλίμου και Απόφαση 27 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Αλίμου».

59ο ΘΕΜΑ

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2017 απόφασης της ΔΕΠ με τίτλο «Δ’ Κατανομή λειτουργικών δαπανών ποσού 73.399,74 € για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών μονάδων στις Σχολικές Επιτροπές σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 38479/10-11-2017 Απόφαση Υπ. Εσ.».

60ο ΘΕΜΑ

Περί εποχικότητας της επιφάνειας στεγασμένων & μη στεγασμένων χώρων της εταιρείας ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΛΙΜΟΣ Α.Ε. για το έτος 2017 (απόφαση Ο.Ε.).

61ο ΘΕΜΑ

Υποβολή πρότασης στον άξονα 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Πράσινο Ταμείο – Μέτρο 1 Σύνθετες αστικές αναπλάσεις – Α. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου» – έγκριση της μελέτης «Αναβάθμιση – αστική ανάπλαση Πλατείας Καραϊσκάκη και της ευρύτερης περιοχής της στο Δήμο Αλίμου Αττικής» και έγκριση κάλυψης επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους.

62ο ΘΕΜΑ

Καθορισμός Ο.Γ. και Ρ.Γ. στη συμβολή της Λ. Αλίμου με τις οδούς Π. Μελά και Μ. Χατζηδάκι στο Ο.Τ. 152 – Συμμόρφωση στην 4589/2011 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση Ε.Π.Ζ).

63ο ΘΕΜΑ

Διενέργεια δαπάνης για το έργο «Συντήρηση πεζοδρομίων σε κεντρικά σημεία του Δήμου».

64ο ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

65ο ΘΕΜΑ

Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Α.Α.Π. 256/2-11-2017 για την Κήρυξη – οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού Αργυρούπολης, Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.

66ο ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του Έργου «Επανασφάλτωση Οδών του Δήμου 2015».

67ο ΘΕΜΑ

Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την «Διοργάνωση και Εκτέλεση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων».

68ο ΘΕΜΑ

Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την διοργάνωση συναυλίας με την BRONZA BANDA.

69ο ΘΕΜΑ

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για έξοδα φιλοξενίας στο πλαίσιο του προγράμματος PRODESA – H2020 PDA EE22.

70ο ΘΕΜΑ

Καθορισμός θέσης περιπτέρου (απόφαση Ε.Π.Ζ.).