Παίρνει μέτρα προστασίας των δανειοληπτών ο δήμος Μαρκοπούλου

Για την ουσιαστική τεκμηρίωση της οικονομικής δυσπραγίας των δανειοληπτών, θα προηγείται πάντα εκ μέρους του δήμου αντικειμενική αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων και των λοιπών απόρρητων περιουσιακών στοιχείων, που ήδη διαθέτει σε πολύ μεγάλο αριθμό, το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Επίσης, ο Δήμος Μαρκοπούλου, έχει ήδη έρθει σε επαφή με Δικηγορικό Γραφείο, εξειδικευμένο στο ζήτημα των Κατασχέσεων, το οποίο θα αναλάβει την νομική υπεράσπιση των δημοτών του , οι οποίοι κινδυνεύουν λόγω απόλυτης οικονομικής αδυναμίας, να χάσουν την μοναδική τους κατοικία.

Με μοναδικό θέμα αυτό , συγκαλεί και έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου . Συγκεκριμένα , με θέμα την κατάθεση τεκμηριωμένης πρότασης για την πλήρη νομική και πολιτική στήριξη και προστασία, των πράγματι οικονομικά ανίσχυρων Δανειοληπτών, των οποίων κινδυνεύει το σπίτι τους.

Πρώτη προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής Μεθενίτη , είναι κανένας δημότης ο οποίος βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, να μην βρεθεί στον δρόμο και να μην αντιμετωπίσει πρόσθετο πρόβλημα διατροφής και επιβίωσης, ο ίδιος και η οικογένειά του!

Για τον σκοπό αυτό ο Δήμος Μαρκοπούλου έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια, την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, της Τράπεζας Χρόνου, του Κοινωνικού Ιατρείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου και του θεσμού « Βοήθεια στο Σπίτι»!