Προσλαμβάνει συμβασιούχους ο δήμος Αλεξανδρούπολης

Με 15 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα ,11 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Όλα τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής :

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.
 2. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 4. Αποδοχή οφειλών των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προς εργαζομένους & τρίτους (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Παράταση μισθωτηρίου συμβολαίου για τη στέγαση και λειτουργία του 19ου  Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξ/πολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 6. Έγκριση εκμίσθωσης αγροκτήματος στην Παλαγία (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 7. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης πυροπαθούς δημότη, κατοίκου Αλεξανδρούπολης(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 8. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  (μέχρι  τρεις  μήνες)  για  τη  λειτουργία της   Παιδικής  Εξοχής – Κατασκήνωσης  Μάκρης έτους 2018(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 9. Δωρεάν παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στον ΕΟΤ (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 10. Ανακοίνωση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής  και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το έργο:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΣΥΜΗΣ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 11. Έγκριση Παράτασης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ-1ο ΠΚΤΜΝΕ Ισοζυγίου του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 13. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» του Δήμου Αλεξ/πολης (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 14. Έγκριση «ΓΡΑΜΜΗΣ 40 ΛΙΜΑΝΙ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ» του Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξ/πολης Α.Ε (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 15. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)