Πρόσληψη προσωπικού αποφασίζει  το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών

 

Σερρες- δημοτικο συμβουλιοe728b917

 

Με 27 θέματα συνεδριάζει το βράδυ της Τετάρτης , 21 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών . Συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ   1ο:    Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων:

α) Ολοκλήρωση Κοινοτικού καταστήματος Ορεινής για τη συστέγαση

υπηρεσιών,

β) Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων  στο  Δήμο

Σερρών,

γ) Κατασκευή  12θέσιου  Δημοτικού  Σχολείου  Σερρών  (6ο Δημοτικό

Σχολείο Σερρών)   και

δ) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών, έτους 2016.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 57/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με θέμα: ¨Έγκριση ισολογισμού έτους 2016¨.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Τσαλίκογλου Δ.

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση μεταστέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου Σερρών σε ιδιόκτητο κτήριο του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Περί δημοτικής έκτασης στο στρατόπεδο Εμμ. Παπά εντός της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της ¨ΚΤΕΑΛ ΑΕ¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών για υπηρεσίες βιβλιοθήκης και πληροφόρησης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 376/2017 Α.Δ.Σ.: ¨Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

 

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση διοικητικής αποβολής μισθωτή περιπτέρου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

 

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση επιβολής προστίμου για αυθαίρετη βόσκηση σε κτηνοτρόφο του Δήμου μας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

 

ΘΕΜΑ   9ο:    Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Περί μη βεβαίωσης οφειλής σε επαγγελματία πωλήτρια λαϊκών αγορών, λόγω ανωτέρας βίας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

 

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας φωτιστικών σωμάτων και εορταστικού διάκοσμου για το Δήμο Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  12ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 που αφορά την παροχή υπηρεσιών 24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πράξης ¨Κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Σερρών¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

 

ΘΕΜΑ  14ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για προμήθεια καυσίμων, για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

 

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση Κανονισμού παραχώρησης χρήσης Κεντρικού Πάρκου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

 

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης αγοράς ¨Πολιτεία των Ευχών¨, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 39/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

 

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας:

α) στον κ. Τσιρίκα Αθανάσιο,

β) στην κ. Τσιρίκα-Δασκαλοπούλου Αικατερίνη και

γ) στον κ. Αμπατζίδη Ιπποκράτη,

στην περιοχή Άνω Καμενίκια – Ιμαρέτ.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  18ο:   Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 152/2017 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής στέγης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  19ο:   Περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 4/2010 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορεινής, για όσους δεν τήρησαν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 187 του Ν. 3463/2006.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  και

Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

 

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

α) Κατεδαφίσεις ρυμοτομούμενων κτηρίων    και

β) Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτηρίων στην οδό

Βοσπόρου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2017¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών:

α) 1ου Α.Π.Ε. του έργου:  ¨Συντηρήσεις  κοινόχρηστων  χώρων  Δήμου

Σερρών, έτους 2016¨,

β) 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Εργασίες  οδικής  ασφάλειας  και  βελτίωσης

προσβασιμότητας, έτους 2016   και

γ) 3ου  Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση οδικού δικτύου  Δήμου  Σερρών,

έτους 2016¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών των έργων:

α) Εργασίες  κατασκευής  υγρομόνωσης  κτιρίου  Αυτοκινητοδρομίου

Σερρών και

 

β) Εφαρμογή  σχεδίου  πόλεως  στην  περιοχή  της  Π.Ε. Σιγής  έτους

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  25ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου, για το μήνα Ιούνιο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.