Συνεργασία Δήμου -Γεωπόνων στην Καβάλα για τη διαμόρφωση δημόσιων χώρων

Συνεργασία για την προστασία και τον καλλωπισμό των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου της Καβάλας αποφάσισαν να έχουν ο Δήμος και ο τοπικός Σύλλογος των Γεωπόνων . Για το θέμα αυτό συναντήθηκε με τον Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής κ. Α. Τσουρουκίδη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Ν. Καβάλας κ. Γ Μπαλίκας .

Στην συνάντηση συζητήθηκαν επίσης θέματα ανάληψης πρωτοβουλιών από την διοίκηση του Δήμου και τα μέλη του ως άνω Συλλόγου, για την ευαισθητοποίηση – κινητοποίηση των δημοτών και την αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς, προκειμένου να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ευπρεπισμό των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου.