23 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας

Συνεδριάζει την Τετάρτη 13 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας. Στην Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης συμπεριλαμβάνονται 23 θέματα , τα οποία είναι τα εξής:

 1. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προγράμματος επενδύσεων 2018.
 2. 5η Αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 3. Έγκριση πινάκων Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 Δήμου Θηβαίων.
 4. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση της εμποροπανήγυρης έτους 2018 (σχετ. η υπ’ αριθ. 27/2018 απόφαση της Επ.Π.Ζ.) (απόλυτη πλειοψηφία)
 5. Λήψη απόφασης για την οριοθέτηση χώρων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Δημοτική Κοινότητα Θήβας, για το έτος 2018 και μέχρι το τέλος της θητείας της δημοτικής αρχής (Σχετ. η υπ’ αριθ. 24/2018 απόφαση της Επ.Π.Ζ.) (απόλυτη πλειοψηφία)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μονοδρόμηση της οδού Μύρτιδος και την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης (Σχετ. η υπ’ αριθ. 21/2018 απόφαση της Επ.Π.Ζ.). (απόλυτη πλειοψηφία)
 7. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου της Ρεπούσκου Αικατερίνης του Κων/νου που βρίσκεται επί της οδού Επαμεινώνδα 126, λόγω έργων του Δήμου Θηβαίων (σχετ. η υπ’ αριθ. 28/2017) (απόλυτη πλειοψηφία)
 8. Έγκριση της υπ’αριθ. 60/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (ΔΟΘ), περί έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών σταθμών του ΔΟΘ.
 9. Έγκριση της υπ’αριθ. 62/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (ΔΟΘ), περί έγκριση επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) και συγκρότηση της ειδικής επιτροπής επαναξιολόγησης των αιτήσεων απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων.
 10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του προγράμματος δακοκτονίας στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Θηβαίων, για το έτος 2018».
 11. Λήψη απόφασης για την επιλογή του τρόπου ανάθεσης για το έργο που αφορά στην ανάπλαση Κ.Χ. στα Ο.Τ. 567 & 563 όπου προβλέπεται η κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης.
 12. Έγκριση για την αναστολή ισχύος των επαγγελματικών αδειών λόγω οφειλών των τελών των λαϊκών αγορών του Δήμου Θηβαίων.
 13. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο : «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην περιοχή Αγ.Τριάδα».
 14. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου : «Επισκευή – συντήρηση παλαιού κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μουρικίου».
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Ευαγγελούδη Παλληκαρίδη στη Θήβα, έμπροσθεν πυλωτής κατοικίας ιδιοκτησίας Κεραμυδά Μαρίας (Σχετ. η υπ’ αριθ. 19/2018 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).
 16. Ορισμός δυο δημοτικών συμβούλων ως μέλη που θα συμμετέχουν στην Πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος «Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων (σκύλων)» του Δήμου Θηβαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15Α’), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση ε’ του άρθρου 46 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α).
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο : «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος.
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας συμμετοχής τριών υπαλλήλων στο διήμερο σεμινάριο με τίτλο : «Συμβάσεις Ν.4412/2016 Πολυετείς δαπάνες – πρόσφατη νομολογία».
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας επίδοσης δικογράφων προς κ. Λουκά Τουρναβίτη & Κων/νο Χατζηδούρο.
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας Χριστουγεννιάτικα δρώμενα 2017 στους κεντρικούς δρόμους της Θήβας.
 21. Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.666,85€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά πρόστιμα Κ.ΟΚ. για το χρονικό διάστημα από 2/3/2017 έως και 2/5/2018 (χρηματ. εντολή 3435/18).
 22. Αποδοχή πίστωσης ποσού 101.150,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2018» και κατανομή αυτού (χρηματ.εντολή 16089/2018).
 23. Αποδοχή πίστωσης ποσού 108.150,00€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά την «Επισκευή και συντήρησης σχολικών κτιρίων» (Χρηματ.εντολή 23888/2018).