Ήπιας κυκλοφορίας κεντρικός δρόμος της Αγ. Παρασκευής

Την μετατροπή του τμήματος της οδού Γιαβάση, μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Στρ. Τόμπρα, σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με ταυτόχρονη ανάπλαση της περιοχής, καθώς και την προώθηση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της Αγίας Παρασκευής για τον χαρακτηρισμό της εν λόγω οδού ως πεζοδρόμου, αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης .

Η απόφαση στοχεύει στην αύξηση της βιώσιμης κινητικότητας στην Κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, ενώ οι απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της είναι απλές και δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα στη κυκλοφορία, όπως άλλωστε διαπιστώθηκε όταν τα σχετικά μέτρα εφαρμοστήκαν πιλοτικά τα Σαββατοκύριακα κατά το Καλοκαίρι του 2015 και του 2016.