Συγκέντρωσαν εκατοντάδες συσκευές για ανακύκλωση τα σχολεία της Λήμνου

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Συμμετέχοντας στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων*, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής καμπάνιας αυτού του είδους, ο Δήμος Λήμνου σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες του νησιού, εκπαιδευτικούς και μαθητές, προχώρησε σε συγκέντρωση ανακυκλώσιμων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών .

Στόχος ήταν ή εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της ανακύκλωσης, αλλά και η συγκέντρωση ενός σημαντικού αριθμού προς ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, συμμετέχοντας έτσι στην προσπάθεια για τη μείωση των αποβλήτων.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 281 ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και ειδικότερα 30 οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30 πληκτρολόγια, 11 ρούτερ, 25 εκτυπωτές, 15 τηλεφωνικές συσκευές και 160 άλλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι συσκευές αυτές θα αποσταλούν στο Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών, στη Μυτιλήνη, όπου θα αποσυναρμολογηθούν και κάθε κομμάτι τους θα ανακυκλωθεί.

Ο Δήμος Λήμνου ευχαριστεί τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για την πολύ θετική ανταπόκρισή τους σε αυτήν την πρωτοβουλία, μια ενέργεια η οποία έχει στόχο να ενισχύσει την υιοθέτηση της ανακύκλωσης από τις νεότερες γενιές.