Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης η Κ.Μακεδονία

Κι όμως . Ποιός λέει ότι δεν γίνονται “ θαύματα”;

Εν μέσω της κρίσης λοιπόν που μαστίζει τη χώρα μας , μια ελληνική Περιφέρεια αναδείχθηκε σε …Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης!!!’

Πρόκειται για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, επικεφαλής της οποίας είναι ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

Και η σημαντική αυτή διάκριση της δόθηκε , σε αναγνώριση του έργου που επιτελεί και των προσπαθειών που καταβάλει για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσα από συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο αξιολογήθηκε από δωδεκαμελή Εξεταστική Επιτροπή.

Μάλιστα η Επιτροπή που της απένειμε αυτόν το τίτλο αποτελείται από αντιπρόσωπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς και από εκπροσώπους λοιπών ενδιαφερομένων μερών – φορέων.