Κερδισμένοι πολίτες και δήμος

Σε νέο , μοντέρνο χώρο μετεγκατέστησε το ΚΕΠ Γλυφάδας , ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου .

Πρόκειται για ακόμη μια ενέργεια που εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει η δημοτική αρχή για την αναμόρφωση των υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους και τον εξορθολογισμό των δαπανών που καταβάλλει ο  Δήμος.

Οι νέες εγκαταστάσεις βρίσκονται σε μοντέρνο, ευρύχωρο κτίριο, που πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, σε κεντρικό και εύκολα προσβάσιμο σημείο της πόλης, το οποίο διαθέτει, ασφαλώς, και όλες τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση των πολιτών με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ).

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα , θα μεταφερθούν εκεί και άλλα τμήματα του Δήμου (Τεχνική υπηρεσία , Δημοτική Αστυνομία, ΚΑΠΠΑ, Fix my city), δημιουργώντας έτσι ένα νέο σημείο αναφοράς της πόλης, που -μεταξύ άλλων-  με τη συγκέντρωση των υπηρεσιών σε ένα σημείο και την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ τους, θα εφαρμόζει στην πράξη  την έννοια της υπηρεσίας μιας στάσης (one stop shop) για τον πολίτη.

Επίσης έχει θετική οικονομική επίπτωση αφού μειώνεται το λειτουργικό τους κόστος πάνω από 50% μηνιαίως!!!