Μακάρι , θέλει όμως πολύ δουλειά

 

 

 

Η Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα σε αφίξεις τουριστών τα τελευταία χρόνια. Οι οδικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά ένα εκατομμύριο, ξεπερνώντας πλέον συνολικά τα 6,5 εκατομμύρια, ενώ και το τουριστικό ρεύμα κατά τους μήνες εκτός της θερινής τουριστικής περιόδου αυξήθηκε κατά 30%.

Επίσης αποτελεί το δημοφιλέστερο προορισμό των τουριστών από χώρες των Βαλκανίων, όπως η Σερβία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Στόχος της πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι  η εξειδικευμένη προσέγγιση ειδικών κοινών που ενδιαφέρονται για συγκεκριμένες μορφές τουρισμού, η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η καθιέρωση του δωδεκάμηνου τουρισμού, η ανάπτυξη συνεργιών και συμπράξεων, η σύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα και τον πολιτισμό, καθώς και το άνοιγμα σε νέες αγορές – στόχους.

για να μην μείνουν μόνο ως προσθέσεις όλα αυτά .