Ο Μπουτάρης …απολογείται

Για τα πεπραγμένα του …2016 , θα “απολογηθεί” η Δημοτική Αρχή Μπουτάρη , σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης .

Στη συνεδρίαση αυτή , όπως ορίζει ο νόμος , θα είναι μοναδικό θέμα η παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων της και θα γίνει ίτην Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018.