Αποκατάσταση ζημιών αντλιοστασίων ΤΟΕΒ από την Περιφέρεια Ηπείρου

Τη συνδρομή της για μια ακόμη φορά θα παράσχει η Περιφέρεια Ηπείρου σε ΤΟΕΒ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αντλιοστάσιά τους. Συγκεκριμένα με αποφάσεις που έλαβε σήμερα η Επιτροπή Περιβάλλοντος εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους ΤΟΕΒ Αχέροντα- Γλυκής, Κερασώνα- Παναγιάς και Λάμαρης, συνολικού προϋπολογισμού 71.808 ευρώ.