Ενίσχυση δικτύων ύδρευσης από την Περιφέρεια Ηπείρου

Την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης για την ενίσχυση των δικτύων Δήμων, θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια, μετά την σημερινή απόφαση που έλαβε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, για υπογραφή αντίστοιχων προγραμματικών συμβάσεων.

Συγκεκριμένα, η πρώτη αφορά το Δήμο Ζαγορίου για την Τ.Κ. Φραγκάδων με προϋπολογισμό 6.851 €, η δεύτερη το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων για την Τ.Κ. Αμπελοχωρίου, με προϋπολογισμό 24.800,00 € και η τρίτη το Δήμο Μετσόβου, για την περιοχή Μαυροβουνίου με προϋπολογισμό 24.800,00 €.