Νέο σημαντικό έργο στα Κύθηρα

Ξεκινά η ανακατασκευή της γέφυρας Μάκρωνα καθώς και παράλληλες οδικές εργασίες στον Δήμο Κυθήρων. Το έργο, προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ με ΦΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για τον Δήμο Κυθήρων καθώς με την κατασκευή της νέας γέφυρας Μάκρωνα θα βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και θα διευκολυνθεί η πρόσβαση σε μερικά από τα πιο επισκέψιμα σημεία του νησιού, η οποία, σήμερα είναι δυσχερής κυρίως για μεγάλα οχήματα και τουριστικά λεωφορεία. Ειδικότερα, στο σημείο έχουν συμβεί αρκετά ατυχήματα τόσο λόγω της σημερινής χάραξης του γεφυριού (σχήματος S) όσο και λόγω της στενότητας του εύρους του. Η συγκεκριμένη δε οδός, ως ο κύριος δρόμος που οδηγεί στις τουριστικές περιοχές της Παλαιοπόλεως και του Αβλέμωνα, επιβαρύνεται πάρα πολύ τη θερινή περίοδο.

Η παλαιά γέφυρα πρόκειται να κατεδαφιστεί και η νέα κατασκευή θα αποτελείται από φορέα ανοίγματος μήκους 29 μέτρων. Παράλληλα προβλέπονται μικρές διαπλατύνσεις της οδού σε μήκος 100 μέτρων εκατέρωθεν της γέφυρας, τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας, διαγράμμιση του οδοστρώματος καθώς και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στο σημείο που η οδός Φριλιγκιάνικα – Παλαιόπολη διέρχεται άνωθεν του ρέματος Μάκρωνα.

Το έργο θα δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Αττικής και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.