Οι καταστροφές στα Χανιά και η προώθηση των αγροτικών προιόντων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη του :

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των Περιφερειακών Σύμβουλων κ.κ.:

α) Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου με θέμα: «Καταστροφές από την κακοκαιρία στα Χανιά την 26η Οκτωβρίου»

β) Ματαλλιωτάκη Γιώργου με θέμα: «Κυκλοφοριακές εναλλακτικές διαδρομές στη Μεσσαρά δημιουργούν μεγάλα προβλήματα σε 5.000 περίπου κατοίκους της περιοχής».

γ) Σπυρόπουλου Γιώργου με θέμα: «Παράνομη αλίευσης στον κόλπο Μεσαράς».

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Ψήφιση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού Έτους 2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

1.2 Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή, για το γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Ρεθύμνης, σύμφωνα με το αρ. 243166/15-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ.

1.3 Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή εθνικών Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων στην  ΠΕ Ρεθύμνης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνης.

– (εισηγήτρια των αριθμ. 1.1, 1.2 και 1.3 η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα. Λιονή Μαρία).

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1 Έγκριση 6ης τροποποίησης Σχεδίου Δράσης 2017 ΠΚ/ΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

-(εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

2.2 Έγκριση προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2018, σύμφωνα με το από 23-11-2017 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα ΠΚ.

-(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα ΠΚ κ. Χνάρης Μανόλης)

3. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3.1 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που αφορά την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ», σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 250372/23-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

3.2  Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 12-11-2014 Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων συντήρησης επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου με την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 1166 ΚΥ Ισοπεδωτή Γαιών (Grader) από την Περιφέρεια Κρήτης / ΠΕ Χανίων στο Δήμο Αποκορώνου», ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 249449/23-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

3.3    Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 18-12-2014 Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων συντήρησης επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου με την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 1165 ΚΥ μικρού εκσκαφέα – φορτωτή (JCB) από την Περιφέρεια Κρήτης / ΠΕ Χανίων στο Δήμο Αποκορώνου», ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 249460/23-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής των αρ. 3.1, 3.2 & 3.3 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος.)