Χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ηπείρου την ανάδειξη του θεάτρου και μνημείων της Δωδώνης

Με έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του υποέργου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης – Α΄ φάση » της Πράξης «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης- Φάση Α». ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 200.000 ευρώ.