Καθημερινό συσσίτιο από το Δήμο Βύρωνα

Ξεκίνησε η λειτουργία της Δομής «ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ» του Δήμου Βύρωνα η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ , καθημερινά με ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή  9 π.μ. – 5 μ.μ (Πληροφορίες: Χριστοδουλοπούλου Δήμητρα (Κοινωνική Λειτουργός) & Καραβέλα Αρετή (Διοικητικό Προσωπικό)-Δ/νση: Ιθώμης 6, Βύρωνα (Κοινωνικές Υπηρεσίες «Παροχής Συσσιτίου») Τηλ.: 210 7624 403- Δ/νση: Δημοτικός Πολυχώρος «ΑΣΤΡΑ» (Χώρος Παρασκευής Γευμάτων) Τηλ.: 210 7664 559-Email: koin.sissitio@dimosbyrona.gr).

Σκοπός της Δομής είναι η υποστήριξη των ευάλωτων κατοίκων του Δήμου Βύρωνα, οι οποίοι επιλέγονται βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων σύμφωνα με τον ορισμό του απόρου.

Με κύριο άξονα την στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η Δομή θα παρέχει σε καθημερινή βάση, δωρεάν σίτιση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως: σε οικογένειες (μονογονεϊκές, πολύτεκνες) , σε ανέργους, σε αστέγους, και σε άπορους κατοίκους της περιοχής.

Ειδικότερα, η Δομή διαθέτει καταρτισμένο Προσωπικό ικανό να παράσχει υπηρεσίες, όπως:

  1. Υπηρεσίες Σίτισης σε άπορους και άστεγους, καθώς εξασφαλίζει στους ωφελούμενους δωρεάν την τροφοδοσία γευμάτων σε ημερήσια βάση.

  2. Ενέργειες Ενδυνάμωσης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, με στόχο την αξιολόγηση των αναγκών των ωφελουμένων και την εξασφάλιση των βασικών αγαθών.

  3. Κοινωνική Δικτύωση με Φορείς, Υπηρεσίες, επιχειρήσεις και εθελοντές της κοινότητας, με σκοπό την συλλογή προϊόντων και την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων.

  4. Καθώς και την Ανάπτυξη Δράσεων και Κοινωνικών Προγραμμάτων, που στόχο έχουν την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του ευρύ κοινού απέναντι στο φαινόμενο της ανθρωπιστικής κρίσης.

Η Δομή Παροχής Συσσιτίου βασίζεται αποκλειστικά στην στήριξη των επιχειρήσεων και των εταιρειών της τοπικής κοινωνίας, με τη δωρεάν παροχή προϊόντων – προμηθειών καθώς και στην κοινωνική συνεισφορά, συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας Κοινωνίας ίσων ευκαιριών σε βασικές υπηρεσίες, όπως σίτισης και άλλων πρωταρχικών αναγκών.

Τα προϊόντα της Δομής «Παροχής Συσσιτίου» παρέχονται στους δικαιούχους δωρεάν.