«Σου έχω Δέμα» από τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής για φοιτητές του

Την στήριξη των Ηρακλειωτών φοιτητών, μέλη οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και θα σπουδάσουν για πρώτη χρονιά φέτος στην επαρχία, συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη περίοδο ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής με το πρόγραμμα «Σου Έχω Δέμα». Το πρόγραμμα, θυμίζουμε, αφορά την μηνιαία διανομή δέματος με τρόφιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκης στους ωφελούμενους φοιτητές, στα πρώτα βήματά τους στη νέα τους ζωή, και υλοποιείται με ίδιους πόρους του Δήμου, μέσα από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας (Παπαϊωάννου 15-17, 1ος όροφος πληροφορίες στα τηλ. 2102716636 – 2102724045) και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται στη Κοινωνική Πρόνοια, από τον φοιτητή/τρια ή τον γονέα.

Βεβαίωση σπουδών του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους.

Εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα που δηλώνεται ο/η φοιτητής/τρια ως προστατευόμενο μέλος, με τα δηλωθέντα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2016.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας στο Ηράκλειο (λογαριασμός ΔΕΚΟ)

Προσκόμιση αντιγράφου ηλεκτρονικού μισθωτηρίου της ενοικιαζόμενης κατοικίας του φοιτητή/ τριας, ή βεβαίωση διαμονής σε φοιτητική εστία.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πλήρης, διαφορετικά δεν θα παραλαμβάνεται έως ότου συμπληρωθεί.

Η αξιολόγηση των αιτούντων θα γίνει βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων με προτεραιότητα τις οικογένειες με άνεργους γονείς, μονογονεϊκές οικογένειες και γενικά οικογένειες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.

Στόχος του Δήμου Ηρακλείου Αττικής είναι η, όσο το δυνατό, τακτικότερη χορήγηση υλικής στήριξης και για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα οποία θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των εκάστοτε ετησίων συμμετοχών.