Συνεχίζει τη λογοθεραπεία στους παιδικούς σταθμούς ο δήμος Θεσσαλονίκης

Τη συνέχιση του προγράμματος λογοθεραπείας στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, για τη σχολική χρονιά 2017-2018, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Το πρόγραμμα στοχεύει στον εντοπισμό προβλημάτων σχετικών με το λόγο, στην έγκαιρη διάγνωση και στις απαραίτητες παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην εξέλιξη των παιδιών σε νοητικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό πλαίσιο.

Η δράση η οποία δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης προβλέπει την ανίχνευση διαταραχών λόγου και ομιλίας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσω δωρεάν διαγνωστικών τεστ στους χώρους των δημοτικών παιδικών σταθμών, σε προγραμματισμένες ημερομηνίες και με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων.