Εκσυγχρονίζεται το Στάδιο του Πύργου

Σε επίσκεψη που διενήργησε ο Δήμαρχος Πύργου κ. Λιατσής Γαβριήλ στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου αναφέρθηκε εκτεταμένα στις παρεμβάσεις λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης που θα συντελεστούν στο Στάδιο το προσεχές διάστημα.
Αναλυτικά θα υλοποιηθεί η κατασκευή στεγάστρου στο Δυτικό μέτωπο του σταδίου μήκους 100 μέτρων, παράλληλα με την κατασκευή αναψυκτήριου και μπουτίκ αθλητικών ειδών. Στον Περιβάλλοντα χώρο του σταδίου θα διαμορφωθεί ο χώρος στάθμευσης παράλληλα με τις εργασίες πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού.
Τέλος στο μέτωπο του Σταδίου θα αναρτηθεί η ονοματοθεσία του σταδίου σε «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΙΛΑΕΤΗΣ» σε συνδυασμό με τις εργασίες μορφολογικής αναβάθμισης της εισόδου.
Η Δ/νση Προγραμματισμού του Δήμου θα επικαιροποιήσει την υπάρχουσα μελέτη με το σύνολο των παρεμβάσεων που θα συντελεστούν στο στάδιο.