Απ. Κοιμήσης*: Οριστικά αναστέλλονται οι συντάξεις αιρετών της ΤΑ . Εγκύκλιος του διοικητή του ΕΦΚΑ

Δεκαέξι ολόκληρους μήνες μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387/2016), εκδόθηκε εγκύκλιος για το άρθρο 20 (υπ’αριθμ. 33/19.9.2017 “Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος”), η οποία ανέδειξε το περιεχόμενό του, αλλά ιδίως τις επιπτώσεις του.  Όπως η παράταξή μας στην Κ.Ε.Δ.Ε., το “Αυτοδιοικητικό Κίνημα”, είχε επανειλημμένως επισημάνει, τόσο με έγγραφες παρεμβάσεις της (18/5/16, 4/9/17), όσο και σε συνεδριάσεις και συνέδριά μας.

Ενδεικτικά, ξεχωρίζουν τρία σημεία της :

A] Κατ’ αρχάς, ρητά προβάλλει ότι «… το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων αφορά και τα πρόσωπα της παρ.2 του αρ.2 του ν.3833/2010, δηλαδή: ΤΑ ΑΙΡΕΤΑ ΟΡΓΑΝΑ Ο.Τ.Α.  …». 

B] Στην Ενότητα “Β. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ”, στο σημείο 2 ορίζει « 2. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ειδικά στην περίπτωση που οι ανωτέρω συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται η καταβολή τόσο της ΚΥΡΙΑΣ όσο ΚΑΙ τηςΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ σύνταξής τους για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους. »

Σημειώνεται ότι, όπως ακριβώς ο νόμος χρησιμοποιεί διακριτή διατύπωση στην παρ.1 από την παρ.2 του αρ.20, έτσι και η εγκύκλιος φέρει διακριτή διατύπωση στην “Επίπτωση 1” από την “Επίπτωση 2”.  Ειδικά η “Επίπτωση 2”, η οποία αφορά και την Τ.Α., επέρχεται – όπως ανωτέρω ελέγχθη – εάν αναληφθεί « εργασία ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης», ενώ η Επίπτωση 1 όταν «αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα ή αποκτούν ιδιότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. ».

Γ ] Τέλος, αναδεικνύεται ότι το άρθρο δεν αφορά μόνο την ανάληψη εργασίας/δραστηριότητας μετά την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου.   Το αρ.20 ισχύει και για όσους « (Α.2.Β.i.) καθίστανται συνταξιούχοι από την 13/5/2016 και μετά…ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ».

Οι διαστάσεις του θέματος παραμένουν αχανείς,  όπως άλλωστε ο αντίκτυπος σωρείας ρυθμίσεων της ασφαλιστικής-συνταξιοδοτικής “μεταρρύθμισης”.  

Εν προκειμένω, η ανησυχία και ο προβληματισμός επαυξάνονται από το αξιοπερίεργο γεγονός ότι – παρά το ότι πέρασε σχεδόν 1.5 έτος – η εγκύκλιος δεν εκδόθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, αυτήν δηλαδή που είχε τη νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά από τον ΕΦΚΑ. 

Αφήνει δε ανοιχτό παράθυρο για άλλες ερμηνείες, προσθήκες και ενδεχόμενες ανατροπές, καθώς καταλήγοντας παραπέμπει, για το ίδιο άρθρο (!), σε « ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑΑ ». Το απόλυτο αλαλούμ.

Στο μεταξύ, χιλιάδες δραστηριοποιούμενοι αιρετοί σε δήμους και σε Περιφέρειες, είναι κυριολεκτικά στον αέρα.

Η παράταξή μας, προς αποφυγή κάθε παρενέργειας και ανεπιθύμητων συνεπειών σε βάρος των ανυποψίαστων συνταξιούχων αιρετών, εμμένει στην πρόταση – που διατυπώσαμε από την 1η στιγμή και ο αρμόδιος Υπουργός στις 8/3/2017 δεσμεύτηκε ότι θα ρυθμίσει νομοθετικά όπως έκαναν για τις Ανεξάρτητες Αρχές και για άλλους, με νυχτερινές τροπολογίες, που ήδη έχουμε αναδείξει.  Στο προσφάτως όμως ψηφισθέν ασφαλιστικό νομοσχέδιο, δεν έπραξε απολύτως τίποτα, αποδεικνύοντας απλά, ότι ο άνθρωπος, στερείται στοιχειώδους αξιοπιστίας.

Παραμένοντας σε διαρκή εκκρεμότητα το ζήτημα, ένα μεγάλο σε αριθμό, έμπειρο και αξιόμαχο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, αποκλείεται, προφανώς αντισυνταγματικά, από τη δυνατότητα συνεισφοράς στην άσκηση της τοπικής δημόσιας διοίκησης.

  • Απόστολος Κοιμήσης , επικεφαλής της παράταξης “ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ” στην ΚΕΔΕ ,Δήμαρχος Αμφιλοχίας