Ο μόνος δήμος η Κηφισιά πανελλαδικά που κάνει εκλογές και διατηρεί το θεσμό των Συνοικιακών Συμβουλίων

Ένας σημαντικότατος θεσμός λαικής συμμετοχής και ελέγχου της τοπικής εξουσίας , τα Συνοικιακά Συμβούλιο , σήμερα έχουν εξοστρακιστεί από όλους τους δήμους πλην της Κηφισιάς.

Η Δημοτική Αρχή Θωμάκου , επαναδραστηριοποίησε το θεσμό αυτό , δίνοντας τη δυνατότητα να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών αλλά και με δράσεις φια την πόλη .

Στο πλαίσιο αυτό, στις 22 του μηνός θα πραγματοποιηθούν εκλογές σε κάθε συνοικία του δήμου , για κάθε Συνοικιακό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, τον οποίο ενέκρινε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο. μέλος του Συνοικιακού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί μόνο, όποιος έχει αντίστοιχο εκλογικό δικαίωμα στη συνοικία.

Όλοι οι κάτοικοι της συνοικίας από δεκαοχτώ χρονών και άνω, που είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί με νόμιμη παραμονή στη χώρα, έχουν δικαίωμα να εκλέγουν το Συνοικιακό Συμβούλιο.

Εκλογικό δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται σε περισσότερες από μία συνοικίες.

Δηλώσεις υποψηφιότητας για κάθε Συνοικιακό Συμβούλιο θα υποβάλλονται γραπτά, υπογραφόμενες από τους υποψηφίους, στον Πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα, Διονύσου 73 και Γορτυνίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την επόμενη της ανακοίνωσης των εκλογών και επί δέκα εργάσιμες ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο δημοκρατικό θεσμό στη Γραμματεία του Δημοτικού Καταστήματος στα τηλέφωνα 210-6233315 και 210-6231638.