Εκρηξη Σγουρού για τον κίνδυνο επιβολής προστίμου από την Ε.Ε. εξαιτίας της ολιγωρίας στη λύση διαχείρισης απορριμμάτων