Ετήσιος απολογισμός δράσης Περιφέρειας Αττικής για το 2012 από τον Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό – Μέρος 2ο