Περιφέρεια Αττικής – Χρηματοδότηση με 20 εκατ. ευρώ του νέου γηπέδου της ΑΕΚ