Πολιτικές διώξεις εργαζομένων από τη διοίκηση Κάρναβου καταγγέλλει ο Ασκούνης

Πιο …παλιός και από τους πιο παλαιοκομματικούς αποδεικνύεται τελικά ο δήμαρχος Καλλιθέας, Δημήτρης Κάρναβος , στις τακτικές και τις μεθόδους που εφαρμόζει.
Με ανάρτηση του , στην ιστοσελίδα του ,ο πρώην δήμαρχος Καλλιθέας , Κώστας Ασκούνης καταγγέλλει την τωρινή Δημοτική Αρχή για πολιτικές διώξεις -μετακινήσεις εργαζομένων
Και αυτό παρότι απαγορεύεται ρητά βάσει της Εγκυκλίου 14/2019 του ΥΠ.ΕΣ, η οποία αναφέρει συγκεκριμένα:

Ο νόμος
“ Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), ό̟πως έχει τρο̟πο̟ποιηθεί µε τα άρθρ. 78 του ν.4257/2014 (Α’ 93) και 82 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), oι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/1994 (A΄28), το ο̟ποίο ρυθµίζει τις ̟προσλήψεις και τις υ̟πηρεσιακές µεταβολές κατά τις ̟προεκλογικές περιόδους, ισχύουν για το χρονικό διάστηµα του ενός µηνός ̟που ̟προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των ̟περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.
Ως εκ τούτου, α̟παγορεύεται η έκδοση ̟πράξεων ̟που αφορούν στο διορισµό ή την ̟πρόσληψη, καθώς και στην ο̟ποιαδή̟οτε µεταβολή αναφερόµενη στην υ̟πηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας ̟προσω̟πικού των φορέων της Αυτοδιοίκησης, για το χρονικό διάστηµα του ενός (1) µηνός ̟ που ̟προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των ̟περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, ήτοι την 1η Σε̟πτεµβρίου 2019”.
Η ανάρτηση
Στην ανάρτηση του , ο κ. Ασκούνης καταγγέλλει συγκεκριμένα : “ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «Γιάννης Γάλλος» με απόφασή του και κατά παράβαση του νόμου μετακινεί το προσωπικό από τους παιδικούς σταθμούς, με πολιτικά κριτήρια που παραπέμπουν στις πιο παλαιοκομματικές μεθόδους του παλαιού πολιτικού συστήματος.
Η πολιτική δίωξη συγκεκριμένων εργαζόμενων, όχι μόνο αντιβαίνει την ανεξαρτησία της γνώμης και την ελεύθερη βούληση, αλλά είναι πέρα για πέρα παράνομη.
Με επιστολή Δημοτικού Συμβούλου της παράταξης μας, επισημάναμε στον Πρόεδρο του «Γιάννης Γάλλος»,ότι βάσει της Εγκυκλίου 14/2019 του ΥΠ.ΕΣ. απαγορεύεται οποιαδήποτε διοικητική αλλαγή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. 
Ως εκ τούτου ζητάμε άμεσα την ανάκληση της παράνομης απόφασης και την αυστηρή τήρηση της νομιμότητας από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ».