Προτάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία της Γλυφάδας, από τους ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

lygnou

Συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία της Γλυφάδας , κατέθεσε η δημοτική παράταξη ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ενόψει της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης.

Η παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Γλυφάδας ζητά:

  • Ολική αναδάσωση του βουνού με ταυτόχρονη εφαρμογή προγράμματος πυροπροστασίας, ώστε να συγκρατείται ένα μεγάλο μέρος των ομβρίων υδάτων, πέρα φυσικά από την ανάσα που θα προσφέρει στην πόλη. Αυστηρή αστυνόμευση για την αυθαίρετη απόρριψη μπάζων και άλλων υλικών. Κατασκευαστή μικρών φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, στα σημεία των τυφλών πλέον λόγω οικοδόμησης ρεμάτων, που θα συγκρατούν επίσης μεγάλο όγκο ομβρίων και θα συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
  • Κατασκευή, από την Περιφέρεια Αττικής, μέσα στα επόμενα δύο – τρία χρόνια, των δύο συλλεκτήριων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που προαναφέραμε, δηλαδή της Τερψιθέας και της Ν. Ευρυάλης. Παράλληλη εφαρμογή ενός προγράμματος κατασκευής του δευτερεύοντος δικτύου από το Δήμο Γλυφάδας και την Περιφέρεια Αττικής, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεκαετίας. Η χρηματοδότηση αυτών των έργων να επιδιωχθεί από τα δύο ΕΣΠΑ και τις δημόσιες επενδύσεις.
  • Διευθέτηση των δύο ρεμάτων της Ν. Ευρυάλης και του Λυκορέματος, σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους, την Περιφέρεια Αττικής και το αρμόδιο Υπουργείο. Ειδικά για το ρέμα της Ν. Ευρυάλης, υλοποίηση της δέσμευσης της πολιτείας για σύνδεσή του με τα έργα του πρώην αεροδρομίου, κυρίως ως προς τη διέξοδό του στη θάλασσα.
  • Τακτικό καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής, δύο φορές το χρόνο, μία το φθινόπωρο (Σεπτέμβριο – Οκτώβριο) και μία τον Ιανουάριο, με έμφαση στα φρεάτια που δέχονται πολλά φερτά υλικά, πράγμα που σημαίνει προηγούμενη χαρτογράφησή τους. Χαρτογράφηση χρειάζεται να γίνει και στα επισφαλή σημεία (ρυμοτομικά ταφ, αλλαγές κλίσεων κλπ), ώστε να απαλλάσσονται από φερτά υλικά, τουλάχιστον μετά από μεγάλες βροχοπτώσεις. «Είναι απαραίτητο να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο κανονιστική πράξη που να ορίζει στους ιδιώτες τι μέτρα να λαμβάνουν σε περίοδο βροχών για τα οικοδομικά υλικά, τα κλαδέματα και άλλα αντικείμενα που εναποθέτουν στους δρόμους και τα πεζοδρόμια, ώστε να μην τα παρασύρουν τα όμβρια ύδατα μέχρι αυτά να χρησιμοποιηθούν ή απομακρυνθούν, με την πρόβλεψη προστίμων για τους παραβάτες», αναφέρει.