Δ. Θωμαίδου , δήμαρχος Ν. Ιωνίας : Το έργο της Αυτοδιοίκησης απαιτεί δουλειά σοβαρή και αθόρυβη και όχι «δημοσιοσχετιστικές» λογικές μόνο για το «θεαθήναι»!