Β.Τσιάκος , δήμαρχος :Η Καρδίτσα τα τελευταία χρόνια είχε μείνει πολύ πίσω σε όλους τους τομείς.Εμείς έχουμε το βαρύ φορτίο να καλύψουμε αυτό το τεράστιο έλλειμμα