Δ. Κεχαγιά , δήμαρχος Πεντέλης: Εφαρμόζουμε με συνέπεια το πρόγραμμά μας και έχουμε αποτελέσματα ορατά.