Γ. Καμίνης , δήμαρχος Αθηναίων : Αιχμή των πρωτοβουλιών μας είναι η ασφαλής λειτουργία της πόλης, το ολοκληρωμένο σχέδιο που απαιτείται για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση συγκεκριμένων περιοχών