Γ. Μώραλης,Δήμαρχος Πειραιά: Από την π

ρώτη στιγμή που αναλάβαμε επιχειρούμε με συστηματικό τρόπο να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις μιας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας