Γ. Σγουρός , πρώην περιφερειάρχης :Οι αλλεπάλληλες πρόσφατες παρεμβάσεις της κας Δούρου για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής αποτελούν ακόμη μία ομολογία αποτυχίας των ανερμάτιστων σχεδιασμών της .