Κ.Κουκάς, δήμαρχος Μυκόνου: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω της χρηστής διοίκησης, συνδράμει καθοριστικά και στην επίλυση προβλημάτων που δεν εμπίπτουν στο νομικά κατοχυρωμένο ρόλο και σκοπό της