Γ. Πατούλης , πρόεδρος ΚΕΔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ε : Οι πολίτες πληρώνουν ακριβά την ανικανότητά της κυρίας Δούρου να σχεδιάσει και να εφαρμόσει έναν ρεαλιστικό  σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων.