Γ. Σγουρός, πρώην περιφερειάρχης :Αλίμονο  εάν κάθε φορά που βρέχει οι πολίτες στην Μάνδρα βγαίνουν στις ταράτσες για να σωθούν