Γ. Πατούλης , πρόεδρος ΚΕΔΕ:  Δεν έφυγε και ποτέ το ενδιαφέρον από την Αθήνα