Κ. Αγοραστός , πρόεδρος ΕΝΠΕ, περιφερειάρχης Θεσσαλίας: Επί του συνόλου των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα, μόνο το 18% προέρχεται από την Αυτοδιοίκηση.Στο Βέλγιο το ποσοστό είναι 92%.