Γ. Μώραλης,δήμαρχος Πειραιά : Κατανοώντας πως τα δημοτικά τέλη στον Πειραιά είναι υψηλά, προχωρήσαμε τα τελευταία 4 χρόνια σε συνολική μείωση 10%.